Sale!

แนวข้อสอบ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร

฿395.00฿605.00

SKU:: N/A

สั่งซื้อ หรือ สอบถามเพิ่มเติม กดเพิ่มเพื่อนหรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้ได้เลยครับ

ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร

– ความรู้เกี่ยวกับ กรมศุลกากร
– ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Structure, Vocabulary, Reading Comprehension)
– แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
– ราคาตามความตกลงแกตต์
– ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ (Incoterms 2010)
– เขตการค้าเสรี (FTA และ WTO)
– การคืนอากรตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐
– สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านเขตปลอดอากร
– เขตประกอบการเสรี (FREETRADE ZONE)
– การชดเชยค่าภาษีอากร
– การส่งเสริมการลงทุน
– พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560
– พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530
– พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530
– แนวข้อสอบพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530
– กฎกระทรวง การกำหนดและการใช้ราคาศุลกากร พ.ศ.2560
– แนวข้อสอบกฎกระทรวง การกำหนดและการใช้ราคาศุลกากร พ.ศ.2560
– ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
– ประมวลจริยธรรมจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือน
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– กฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
– แนวข้อสอบ กฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

แนวข้อสอบ

แนวข้อสอบ

แนวข้อสอบ

แนวข้อสอบ

แนวข้อสอบ


X