Sale!

แนวข้อสอบ นักวิชาการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

฿395.00฿605.00

SKU:: N/A

สั่งซื้อ หรือ สอบถามเพิ่มเติม กดเพิ่มเพื่อนหรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้ได้เลยครับ

ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ นักวิชาการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

– ความรู้เกี่ยวกับ โครงสร้าง บทบาทและภารกิจของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
– ความรู้ทั่วไปวิชาคณิตศาสตร์
– แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
– ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาไทย
– แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
– ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ
– แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
– สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
– พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ. ศ. 2558
– แนวข้อสอบ พรบ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ. ศ. 2558
– พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
– แนวข้อสอบ พรบ.โรงงาน พ.ศ. 2535
– พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2551
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2551
– พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2550
– แนวข้อสอบ พรบ.การนิคมอุตสาหหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2550
– พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530
– แนวข้อสอบ พรบ.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530
– ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ
– ความรู้ด้านการวิเคราะห์และหลักการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

แนวข้อสอบ

แนวข้อสอบ

แนวข้อสอบ

แนวข้อสอบ

แนวข้อสอบ


X