Sale!

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

฿395.00฿605.00

SKU:: N/A

สั่งซื้อ หรือ สอบถามเพิ่มเติม กดเพิ่มเพื่อนหรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้ได้เลยครับ

ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

– ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด
-พรบ.องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2553
– แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2553
– พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
– แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
– ระเบียบอัยการสูงสุดว่าด้วยการงบประมาณ
– แนวข้อสอบระเบียบอัยการสูงสุดว่าด้วยการงบประมาณ
– หลักการบัญชีขั้นต้น
– แนวข้อสอบหลักการบัญชีขั้นต้น
– ความรู้เบื้่องต้นเกี่ยวกับการเงินการธนาคาร
– ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

price2018
price2018
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม

X