Sale!

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมควบคุมโรค 2563

฿395.00฿605.00

SKU:: N/A

หนังสือแนวข้อสอบ อัพเดทเนื้อหาใหม่ล่าสุดก่อนออกจำหน่าย (เดือนที่อัพเดทระบุไว้บนหน้าปก)
รีวิวลูกค้าสอบผ่าน คลิก https://www.sheetstore.in.th/review/

รูปแบบการสั่งซื้อ มีให้เลือก 3 รูปแบบ

1. E-Book (PDF) 395 บาท ได้รับทันทีหลังโอนเงิน
2. หนังสือ 585 บาท (ส่ง Flash Express ถึงภายใน 2–3 วัน)
3. หนังสือเก็บเงินปลายทาง 605 บาท (ส่ง Flash Express ถึงภายใน 2–3 วัน)

สั่งซื้อ หรือ สอบถามเพิ่มเติม กดเพิ่มเพื่อนหรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้ได้เลยครับ

ล้างค่า
Category:

รายละเอียด

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมควบคุมโรค

– ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมโรค
– ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์
– ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
– ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการ
– ความรู้เกี่ยวกับแผนงานโครงการ
– ความรู้เกี่ยวกับการนิเทศงานและติดตามประเมินผล
– ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการวิเคราะห์งบประมาณ
– ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ระยะยาวประเทศ 20 ปี
– ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
– แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พศ. 2560 – 2564)
– ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (พ.ศ. 2560 – 2579)
– ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณสุขศาสตร์
– ความรู้เกี่ยวกับระบาดวิทยาเบื้องต้น
– ความรู้เกี่ยวกับหลักสถิติเบื้องต้น
– ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐแนวใหม่
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

รูปแบบแนวข้อสอบ มีให้เลือก 3 รูปแบบ คือ
1. E-Book (PDF) ราคา 395 บาท (อ่านทางเว็บไซต์ ได้ทั้งคอม มือถือ แทปเล็ต และ ปริ้นต์ได้โดยเครื่องปริ้นต์ทั่วไป)
2. เล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (ส่ง Flash Express ถึงภายใน 2–3 วัน)
3. หนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) 605บาท (ส่ง Flash Express ถึงภายใน 2–3 วัน)

สั่งซื้อ หรือ สอบถามเพิ่มเติม กดเพิ่มเพื่อนหรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้ได้เลยครับ

sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม

X