Sale!

แนวข้อสอบ นักองค์กรสัมพันธ์ปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า

฿395.00฿605.00

SKU:: N/A

สั่งซื้อ หรือ สอบถามเพิ่มเติม กดเพิ่มเพื่อนหรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้ได้เลยครับ

ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ นักองค์กรสัมพันธ์ปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า

– ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า
– พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
– พระราชบัญญัติวิธีราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ด้านเหตุผล
– อุปมาอุปไมย
– บทความยาว
– บทความสั้น
– เติมคำ
– เรียงประโยค
– ข้อบกพร่องภาษา
– การใช้คำราชาศัพท์
– แนวข้อสอบด้านเหตุผล
– แนวข้อสอบมิติสัมพันธ์
– พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551
– แนวข้อสอบ พรบ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551
– ความรู้พื้นฐานด้านการประชาสัมพันธ์
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

แนวข้อสอบ

แนวข้อสอบ

แนวข้อสอบ

แนวข้อสอบ

แนวข้อสอบ


X