Sale!

แนวข้อสอบ นายช่างรังวัด กรมที่ดิน

฿395.00฿605.00

SKU:: N/A

สั่งซื้อ หรือ สอบถามเพิ่มเติม กดเพิ่มเพื่อนหรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้ได้เลยครับ

ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ นายช่างรังวัด กรมที่ดิน

– ความรู้เกี่ยวกับ กรมที่ดิน
– ความรู้เกี่ยวกับงานวงรอบ
– ความรู้เกี่ยวกับการวัดมุมและการปรับแก้มุม
– ความรู้เกี่ยวกับการวัดระยะและปรับแก้ระยะสั้น หรือ เกณฑ์ของงานวงรอบ
– ความรู้เกี่ยวกับการทำแผนที่รายละเอียด
– ความรู้เกี่ยวกับการคำนวณและเขียนแผนที่ เป็นการคำนวณเนื้อที่จากค่าพิกัด โดยวิธีพิกัดฉาก
– ความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนแผนที่ภูมิประเทศจากข้อมุลสำรวจ
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรังวัดหมุดหลักฐาน และการรังวัดทำแผนที่ด้วยระบบดาวเทียม
– ความรู้เกี่ยวกับการทำแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ และระบบภูมิสารสนเทศ
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรังวัดที่ดิน ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
– ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือรังวัดทำแผนที่ เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม กล้องสำรวจแบบต่างๆ
– แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งนายช่างรังวัด
– กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535
– กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535
– กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535
– กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535
– แนวข้อสอบ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับรังวัด
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

price2018
price2018
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม

X