Sale!

แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจ กรมชลประทาน

฿395.00฿605.00

SKU:: N/A

สั่งซื้อ หรือ สอบถามเพิ่มเติม กดเพิ่มเพื่อนหรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้ได้เลยครับ

ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจ กรมชลประทาน

– ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน
– สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– ความรู้เกี่ยวกับงานวงรอบ
– การวงรอบชนิดต่าง ๆ
– การสำรวจ (Surveying)
– การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง
– ความรู้เกี่ยวกับช่างสำรวจ ได้แก่ การวัดมุม วัดระยะ วัดระดับ
– แผนที่และเส้นชั้นความสูง
– การคำนวณและการเขียนแผนที่
– การคำนวณและเขียนแผนที่เป็นการคำนวณพื้นที่จากพิกัดฉาก
– การรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่โดยดาวเทียมเบื้องต้น (GPS)
– ความรู้เกี่ยวกับการคำนวณมาตราส่วนบนรูปถ่ายทางอากาศประโยชน์ของภาพถ่ายทางอากาศในงานแผนที่ หลักการแปลภาพถ่ายทางอากาศ
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ (GIS)
– การหาค่าพิกัดของจุดตำแหน่งต่างๆ และการวางหมุดหลักฐาน หรือ ที่หมายในการสำรวจ
– เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านสำรวจ
– สรุปแนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งนายช่างสำรวจ
– เฉลยสรุปแนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งนายช่างสำรวจ
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

price2018
price2018
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม
sheetstore ดีไหม

X