Sale!

แนวข้อสอบ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ERT) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

฿395.00฿605.00

SKU:: N/A

สั่งซื้อ หรือ สอบถามเพิ่มเติม กดเพิ่มเพื่อนหรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้ได้เลยครับ

ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ERT) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

– ความรู้เกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
– ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย
– สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
– พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
– แนวข้อสอบ พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
– ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
– ความรู้วิชาภาษาอังกฤษ
– แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
– การสำรวจตรวจตราเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย การป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาตภัย และภัยอื่นๆ
– การฟื้นฟูและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

แนวข้อสอบ

แนวข้อสอบ

แนวข้อสอบ

แนวข้อสอบ

แนวข้อสอบ


X